VEILIG EN GEZOND

Verkeer

Naast theortische lessen in de klas komt het er in de verkeersopvoeding van onze kinderen vooral op aan van

ook te oefenen in de praktijk.

In ons jaarprogramma komen volgende zaken aan bod:

 

algemeen

 • strapdag

 • folder Max en Lena: veilig schoolbegin

 • fietsparcours op de speelplaats

 • fietscontroles en markeren fietsen

 • fluoactie: dragen fluovest van herfstvakantie t.e.m. paasvakantie

 • week van de zachte weggebruiker

 • fietsbrevetten: eerste, tweede en derde graad.

in de klas

eerste leerjaar

 • thema ‘ik lees zonder woorden’ = pictogrammen op school + verkeersborden

 • verkeerswandeling

 

tweede leerjaar

 • verkeerswandeling

 • Elke maand is er één verkeersles die inspeelt op de “actualiteit”; donker worden, met de bus mee,…

 • In mei/juni kunnen de lln een fietsbrevet halen. Hierbij moeten ze stappen naast de fiets, vertrekken, traag rijden, slalom en op een goede manier stoppen.

 

derde leerjaar

 • fietstocht

 • Handleiding octopus + verkeersactiviteiten op de speelplaats.

 

vierde leerjaar

 • fietstocht

 • Oefenen dmv de methode ‘octopus’.

 • Bij het inoefenen van het fietsexamen voor het zilveren brevet stilstaan bij veiligheid en goede ‘verkeersmanieren’.

 • Buiten school zijn => de leerlingen vooraf nog eens bevragen over hoe we ons gedragen als we op de openbare weg zijn.

 • verkeerspark (tweejaarlijks): vierde, vijfde en zesde leerjaar (theorie + in praktijk oefenen met go-carts en fietsen)

 

vijfde leerjaar

 • Verkeerslessen

 • verkeerspark (tweejaarlijks): vierde, vijfde en zesde leerjaar (theorie + in praktijk oefenen met go-carts en fietsen)

 • de grote verkeerstoets vijfde leerjaar: eind mei

 

zesde leerjaar

 • lessen verkeer: octopus, fietstochten, fietsoefeningen op het fietsparcours

 • verkeerspark (tweejaarlijks): vierde, vijfde en zesde leerjaar (theorie + in praktijk oefenen met go-carts en fietsen)

 • het OVSG-examen: het grote fietsexamen

Veilig van en naar school

 

Rijbegeleiding

Op het einde van elke schooldag begeleiden de leerkrachten de rijen naar het kerkplein en de Theo Verellenlaan.  Mensen die hun kind met de auto ophalen, vragen we om voor de veiligheid op het kerkplein te parkeren. Ouders spreken met hun kind een vaste plaats af waar hij/zij afgehaald wordt, bijv. op het kerkplein of aan de oude pastorie. Zo kan de leerkracht en de peter/meter van uw kind goed opvolgen in welke rij uw kind moet staan.

Let op : aan de school geldt de 30km/u snelheidslimiet!

Gezondheidsbeleid

In Klim Op trachten we een actief gezondheidsbeleid te voeren. Zowel tijdens als buiten de lessen is er aandacht voor verschillende gezondheidsthema's:

 

 • voeding

 • bewegen

 • hygiëne

 • welbevinden en sociale vaardigheden

 • verkeersveiligheid

 • veiligheid op de speelplaats

 • ergonomie: boekentassen en zithouding

 • alcohol- en drugpreventie

 • milieu: water, afval, duurzaamheid

 • seksuele opvoeding en relatiebewaamheid

 • eerste hulp

Dat een geest beter werkt in een gezond lichaam wisten de Romeinen al. Daarom dat we gedurende het ganse schooljaar in alle klassen verschillende activiteiten doen rond gezondheid, veiligheid en fitheid.

SPORT

 

Tweemaal per week krijgen onze leerlingen lichamelijke opvoeding.

Daarnaast is er nog een groot EXTRA aanbod:

 

De volgende activiteiten worden gepland op lesdagen (i.s.m. SVS, de Stichting Vlaamse Schoolsport) :

 • oktober :Mega-Spelenpaleis voor het 2de leerjaar te Brecht .

 • november: Kronkeldiedoe te Brecht voor het 1ste leerjaar.

 • februari : American Games te Brecht voor het 5de leerjaar.

 • mei : Alles met de bal te Wuustwezel voor het 4de leerjaar

 • mei: gemeentelijke sportdag voor het 3de  leerjaar

 

Extra sport op woensdagnamiddag

(juiste data komen op het Prikbord):

 • oktober: Moov korfbal

 • november: Moov basketbal

 • december: Moov unihockey

 • maart: Moov voetbal

 • juni: Moov minitennis

 

Middagsport (door meester Wouter)

op maandag- of vrijdagmiddag: 

januari – februari – maart & mei – juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWEMMEN

We gaan zwemmen met 2 en 3.

Zij krijgen 15 zwemlessen van 45 minuten in het zwembad van Zundert.

Iedereen zorgt natuurlijk zelf voor zwemgerief. Badmutsen worden door de school bezorgd. De zwemdata worden via het Prikbord meegedeeld.

Volgens de leerlijn zwemmen moet vooral de nadruk vooral liggen op het zich kunnen redden in het water. Deze leerlijn vindt men hier.

 

Onze speelplaats nodigt alleszins uit tot sporten en bewegen, maar daarnaast hebben we nog een ruim extra sportaanbod. Geregeld organiseert onze turnleerkracht ‘middagsport’.  Tijdens de speeltijden in de herfst- en lentemaanden zijn er basket-, volleybal-, unihoc- en voetbaltornooien. 

En ook naschools, op woensdagnamiddag, is er geregeld extra sport op vrijwillige basis. 

Veiligheidscontroles

De intercommunale Igean zorgt voor de veiligheidscontroleop onze school. Jaarlijks worden gebouwen, speelplaats, brandveiligheid, ehbo-post... nagekeken. Als er mankementen worden vastgesteld grijpt de techische dienst van het gemeentebestuur onmiddellijk in.

 

© 2019 - gemeenteschool Klim Op   |   Gasthuisstraat 8 , Gooreind   |   03 690 46 65  |   info@schoolklimop.be

 • Facebook Social Icon