VAKKEN EN LESTIJDEN

eerste leerjaar

Wiskunde

7 lesuren

Nieuwe Pluspunt met een uitgewerkt computerprogramma voor de kinderen Voor de kinderen die reeds verder staan met de leerstof is er "Sterk Rekenwerk".

Taal

7 lesuren

Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen (maan-boekjes voor de kinderen die starten met lezen; zon-boekjes voor de kinderen die reeds kunnen lezen) Spelling (vanaf januari) : Tijd voor Taal Schrijven: eigen methode met als uitgangspunten ‘de luie acht’ en de schrijfpatronen Voor de kinderen die reeds verder staan met lezen: leuke taalprojecten, bijv. "een krant maken"; "een fantasieland" maken met een nieuwe taal, koning, geld, ...
 

Wereldoriëntatie

6 lesuren

We gebruiken 'Op Verkenning'  met aangepaste thema's volgens het leerprogramma.

Muzische Vorming

3 lesuren

Drama, liedjes, muziek, orffinstrumenten-les, beweging, knutselen, ICT

Lichamelijke Opvoeding

2 lesuren

Gegeven door meester Wouter

Catechese/zedenleer

2 lesuren

Gegeven door juf Kim en meester Mathias.

Vrije Ruimte

1 lesuur

Speeluurtje, hoekenwerk, partnerwerk, extra inoefening, …

TOTAAL:

28 LESTIJDEN

Op het einde van het eerste leerjaar kunnen we alles van rekenen tot 20, tot 20 € rekenen. We weten wat de begrippen: omtrek, oppervlakte, rechte lijnen, kromme lijnen, gebroken lijnen, vormen enz. betekenen. We kunnen werken met de liter, de kilogram en de meter. We kunnen boekjes van leesniveau 2 vlot lezen en begrijpen. We schrijven al flink wat woordjes met dubbele medeklinker voor- en achteraan. Voor W.O. maken we regelmatig een leerwandeling, omdat 'zien', waarnemen, ontdekken, voelen, proeven en ervaren ons nog beter doen leren en de materie onthouden en verwerken.
We leren met veel concreet materiaal: wat je 'in de handen hebt' zit vlugger in het verstand!

Please reload

tweede leerjaar

Wiskunde

6 lesuren

Nieuwe Pluspunt met een uitgewerkt computerprogramma voor de kinderen
Voor de sterke rekenaars werken we met Sterk Rekenwerk, om deze kinderen de nodige uitdaging aan te bieden.

Taal

8 lesuren

Lezen en taaloefeningen: Tijd voor Taal AccentSpelling: Tijd voor TaalVanaf half september starten we met niveaulezen. Daarvoor worden ouders ingeschakeld die een groepje onder hun hoede nemen om op het gepaste leesniveau te oefenen.

Wereldoriëntatie

6 lesuren

We gebruiken de methode 'Op Verkenning'  met aangepaste thema's volgens het leerprogramma.

Muzische Vorming

3 lesuren

Drama, liedjes, muziek, orffinstrumenten-les, beweging, knutselen, ICT

Lichamelijke Opvoeding

2 lesuren

Gegeven door meester Wouter

Catechese/zedenleer

2 lesuren

Gegeven door juf Kim en meester Mathias.

Vrije Ruimte