keuze levensbeschouwing

 

In het officieel onderwijs wordt de keuze van de ouders en leerlingen i.v.m. hun levensbeschouwelijke opvattingen wettelijk gegarandeerd. Voor 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar zijn de ouders verplicht een keuze te maken tussen een cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

Eens deze keuze bekend is, hoeft ze niet meer ieder schooljaar vernieuwd te worden, tenzij ouders hun keuze wensen aan te passen. Dat kan, maar steeds voor 30 juni van elk nieuw schooljaar.
Na schriftelijke aanvraag voor deze datum kan een leerling ook vrijgesteld worden van het volgen van een cursus godsdienst of zedenleer. Deze lesuren zullen dan gebruikt worden voor studie van de eigen religie, filosofie of moraal.

De lessen levensbeschouwing worden gegeven door aparte vakleerkrachten, twee lestijden per week.

levensbeschouwing.jpg
back.png