Verzekering

Voor ongevallen in de school en voor ongevallen op weg naar huis of omgekeerd, zijn de kinderen verzekerd.Hiervoor zijn formulieren beschikbaar in het secretariaat van de school. Deze dienen door de school en de behandelende geneesheer te worden inge­vuld. De ouders ondertekenen het formulier en kleven een strookje van het ziekenfonds op het blad.

De school stuurt de ingevulde formulieren naar verzekeraar Ethias. Deze betaalt remgeld terug, wat wil zeggen het verschil tussen het totale bedrag dat door u werd betaald en het gedeelte dat u ontvangen heeft van het ziekenfonds. 

Hieronder vindt u de tekst uit de begeleidende brief bij het in te vullen verzekeringsformulier. Het formulier zelf kan u helemaal onderaan downloaden, afdrukken en gebruiken

 

Nog dit: wanneer kinderen (doktersbezoek, tandarts, ...) de school vroeger dienen te verlaten, dan moeten zij in de school worden afgehaald of een schriftelijke toelating hebben. Kinderen mogen tijdens schooluren niet zonder toezicht zijn.

 

Aangifte ongeval

Bij een aangifte dienen volgende richtlijnen stipt gevolgd te worden:

U neemt, indien u naar de dokter gaat, het bijgevoegde formulier mee en laat het door hem/haar invullen. U vult zelf vak 2 (op de eerste pagina) in. Vergeet niet uw rekeningnummer.

Op pagina 3 brengt u een kleefbriefje van uw mutualiteit aan, en dateert en ondertekent u het document. U bezorgt het ingevulde formulier terug op het bureel van de school.

U betaalt de rekeningen van dokter en/of apotheker.

Houd de doktersattesten goed bij en ga hiermee naar het ziekenfonds. U meldt daar wel dat het om een schoolongeval gaat. De bediende zal u een afrekening bezorgen. Deze afrekening(en) en de rekeningen waarvoor u geen tussenkomst ontving (rekening van de apotheker) bezorgt u terug op het bureel van de school. Wij zorgen voor de verder afhandeling van onze verzekeraar Ethias.

Als u nadien u vergoeding ontvangen hebt, wil u het ons dan laten weten. Zo kunnen wij het dossier sluiten. Bij onduidelijkheden, laat a.u.b. niet na ons te contacteren.

schoolongeval.jpg