Ouders en school

Ouders en school kunnen niet zonder elkaar

Samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden en de gezonde ontwikkeling van uw kind. Daarom moeten we elkaar duidelijke en eerlijke informatie bezorgen. Relevante info over de thuissituatie kan belangrijk zijn om goed in te kunnen spelen op de gevoelens van uw kind.  Van ons mag u verwachten dat we u zo duidelijk mogelijk inlichten over de vorderingen van uw kind.

 

Ouders zijn ook actief op school. Ze helpen met lezen, vervoer, knutselen of andere activiteiten, en daar zijn we dankbaar voor. Klim Op heeft ook een  ijverige, maar ook gezellige oudervereniging: de Vriendenkring. Zij ondersteunen de school in allerlei (pedagogische) initiatieven.

Oudercontacten

Elk schooljaar zijn er verschillende oudercontacten. Begin september worden  ouders uitgenodigd voor een algemene infoavond. 

Op verschillende andere momenten in het schooljaar zijn er individu­ele contacten over de vorderingen van uw kind.   Deze worden aangekondigd op het Prikbord en de ouders worden uitgenodigd via een brief.

Na ieder rapport is er de mogelijkheid tot een individueel oudercontact, indien de leerkracht, de zorgcoördinator of de ouders dit nodig achten. Dat kan ook online.

Het is de bedoeling dat er voor gescheiden ouders slechts één oudercontact georganiseerd wordt!

Ook als ouders andere problemen dan op vlak van leren ondervinden met hun kind, is het raadzaam spoedig een afspraak te maken met de school. 

back.png