BEPALEN LEERLINGNIVEAU

Nieuwkomers

Op het inschrijvingsmoment wordt met de ouders afgesproken naar welke klas de nieuwe leerling zal gaan. Er wordt ook afgesproken dat we op zeer korte termijn informatie zullen verzamelen. Met deze informatie kunnen we de overgang naar onze school vlot laten verlopen. Daarnaast kunnen we  evalueren of de leerling in het juiste leerjaar zit. In de eerste plaats vragen we informatie van de vorige school. Indien nodig doen we zelf een testing om het niveau van de leerling te bepalen. Op basis van deze informatie blijft de leerling in de ingeschreven klas, of wordt hij/zij verplaatst naar een ander leerjaar.

Zittenblijven

Zittenblijven proberen we op Klim Op zoveel mogelijk te vermijden. We streven naar een normale schoolloopbaan die niet wordt onderbroken.

Bij leermoeilijkheden proberen we de ouders snel op de hoogte te brengen. Indien deze moeilijkheden blijven voortduren, wordt in samenspraak met het zorgteam een actieplan opgesteld en dit wordt met de ouders besproken. De vorderingen worden regelmatig geëvalueerd. Bij een overweging tot zittenblijven zitten we samen met ouders en het zorgteam. Het CLB wordt ook bij deze beslissing betrokken. Er kan besloten worden dat zittenblijven de meeste kansen zal geven op lange termijn. Deze beslissing wordt dus alleen maar genomen na het volgen van een heel proces.

In principe zal zittenblijven vooral in de eerste graad gebeuren. In de eerste twee jaren van de lagere school wordt aan de basis gewerkt. Zittenblijven kan een extra kans zijn voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling. Zij krijgen zo meer tijd om zich te ontwikkelen.

Indien een leerling een leerjaar heeft overgedaan, dan bestaat er na het 5de leerjaar de mogelijkheid om naar de B-stroom te gaan (BSO). Op deze manier zitten zij terug op leeftijd. Op het einde van het eerste leerjaar BSO kan de leerling zijn getuigschrift lager onderwijs behalen

Decreet basisonderwijs

Volgens het decreet basisonderwijs hebben de ouders beslissingsrecht in de overgang van het kleuter - naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair.

De school heeft volgens de wetgeving het alleenrecht om te beslissen bij de overgang naar een volgend leerjaar. Maar… in Klim Op willen wij deze beslissing nemen met verschillende partijen:

  • De leerkracht: hij of zij kent het kind het beste in het schoolklimaat.

  • De ouders: zij kennen hun kind het beste.

  • De zorgcoördinator: deze is nauw betrokken bij de loopbaan van het kind in Klim Op.

  • Het CLB, want zij volgen het kind gedurende heel de schoolloopbaan op.

  • De leerkracht van het volgende jaar en de directeur worden ook betrokken in deze moeilijke beslissing.

images.png