Leren in Klim Op : wat en hoe?

In Klim Op volgen we de leerplannen van OVSG (onderwijskoepel van steden en gemeenten).

In hun 'doelenboek' staat precies beschreven wat kinderen moeten kennen en kunnen op het einde van hun leerjaar. Het doelenboek is gebaseerd op de leerplannen en de eindetermen, en onze methodes zijn hieraan aangepast.

Kinderen verschillen. Het ene kind leert makkelijker dan het andere, en dan verschilt dat vaak ook nog van vak tot vak. Sommige kinderen hebben meer uitdaging nodig, anderen vooral structuur en organisatie.

Om die verschillen tussen kinderen op te vangen, proberen wij een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van ieder kind. Dit leerlingprofiel vertelt ons wat de kenmerken, interesses, talenten en vaardigheden van het kind zijn. We trachten ook de leerstatus van ieder kind te bepalen: Wat heeft het kind nodig om goed te leren? Hoe leert het? 

 

Op basis van deze kennis kunnen we aan de slag in de klas met een gedifferentieerde aanpak.

Meestal maken we drie groepen leerlingen in de klas. Deze kunnen verschillen van vak tot vak :

  • Instructieonafhankelijke leerlingen: deze kinderen kunnen zelfstandig aan de slag, zonder al te veel uitleg van de leerkracht. Vaak hebben deze kinderen zelfs extra uitdaging nodig. Ze moeten ook niet alle oefeningen uit het oefenboek maken, maar krijgen in de plaats wel ander werk. Dat noemen we maatwerk of pluswerk (bv. Sterk Rekenwerk).

  • Instructiegevoelige leerlingen: deze kinderen krijgen instructie van de leerkracht, zeg maar de 'gewone les' en kunnen daarna zelfstandig aan de slag. Ze hebben dus uitleg nodig, maar zijn op niveau.

  • Instructieafhankelijke leerlingen: deze kinderen krijgen extra ondersteuning. De leerkracht oefent samen met hen en/of ze mogen hulpmiddelen (bv. een hulpkaart) gebruiken. Het is de bedoeling dat ze hiermee na verloop van tijd zelfstandig aan de slag kunnen.

We streven ernaar dat alle kinderen, ongeacht in welke niveaugroep ze zitten, het normale curriculum van de klas volgen. Wanneer dat toch niet lukt, dan wordt er in samenspraak met het CLB en de ouders een plan opgesteld.

We volgen de vorderingen van onze leerlingen nauwgezet op in ons leerlingvolgsysteem. Naast de gewone methodetoetsen doen we ook LVS-toetsen, waarmee we kunnen beoordelen of onze kinderen op peil blijven over de verschillende leerjaren heen.

Dankzij de Igean- en OVSG-toetsen kunnen we onze onderwijskwaliteit blijven bewaken, want ze geven ons informatie over het niveau van ons onderwijs.

 

Hoe je als ouder kan helpen bij de leervorderingen van uw kind,vind je in de rubriek 'coachende ouder'

images.png

meer info :

dokter.jpg