CLB

CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is het centrum voor leerlingenbegeleiding dat verbonden is aan onze school. Zij werken samen met ouders, school en andere hulpverleners bij de begeleiding van leerlingen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal.

Het CLB werkt multidisciplinair, onafhankelijk en gratis. Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Het CLB werkt op vraag. Sommige tussenkomsten van het CLB zijn echter verplicht: de medische contactmomenten, maatregelen bij besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelen.

 

Het CLB van onze school is: VCLB Voor- en Noorderkempen (VNK

Nieuwstraat 67, 2910 Essen                                                            

Tel. 03/667.28.28                                              

e-mail : essen@vclbvnk.be           

Website   www.vclbvnk.be

 

Contactpersoon voor onze school: Els Lambrechts : els.lambrechts@vclbvnk.be

 

Openingsuren:

Elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u (op maandag tot 18u)

Kijk voor sluitingsperiodes op de website!

 

Waarvoor kan je terecht ?

Elke leerling (met of zonder ouders) naar het CLB…

 • als hij /zij ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;

 • als er problemen zijn met leren;

 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze;

 • met vragen over de gezondheid…

Een deel van wat het CLB doet is verplicht , namelijk…

 • medische contactmomenten;

 • maatregelen bij besmettelijke ziekten;

 • opvolgen leerplicht.

In bepaalde trajecten is tussenkomst van het CLB , onder andere…

 • om vroeger of later aan de lagere school te beginnen;

 • voor een ondersteuningsaanvraag bij het ondersteuningsnetwerk;

 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

 • voor specifieke jeugdhulp, rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk

 

Contactmomenten en vaccinaties

Elke leerling heeft verschillende keren een contactmoment bij de CLB-arts en/of de paramedisch werker.

Het CLB biedt ook gratis inentingen aan. Daarbij wordt het vaccinatieprogramma gevolgd dat door de overheid is aanbevolen. Om inentingen te kunnen geven, heeft het CLB een schriftelijke toestemming nodig.

Een overzicht van de medische contactmomenten en soorten inentingen vind je terug op de website.

Tijdens het contactmoment mag men aan de paramedisch werker en de arts altijd vragen stellen.

 

CLB-dossier

Wat staat in het dossier?

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komen de gegevens van de contactmomenten en alles wat met leerlingbegeleiding te maken heeft.

Het CLB houdt zich uiteraard aan de regels:

 • in het dossier komen naast medische gegevens enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding;

 • de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld;

 • CLB- medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar, mogen de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken het dossier inkijken.

Vanaf 12 jaar mag een leerling zelf zijn CLB- dossier inkijken als we vinden dat de leerling deze informatie kan begrijpen. Ouders of opvoedingsverantwoordelijken mogen het dossier dan enkel inkijken mits toestemming van de leerling.

Inkijken gebeurt altijd tijdens een gesprek waarin uitleg gegeven wordt. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht moeten verwerkt worden, zoals leerplichtbegeleiding en de resultaten van de contactmomenten.

Naar een nieuwe school?

Wanneer je naar een andere school gaat die niet door Vrij CLB Voor- en Noorderkempen (VNK) begeleid wordt, dan gaat het CLB- dossier naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten. Sommige gegevens worden echter verplicht doorgegeven en kun je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen en contactmomenten.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dit binnen de 10 dagen na inschrijving in de nieuwe school schriftelijk laten weten aan VCLB VNK.

En later?

Een CLB-dossier wordt 10 jaar bijgehouden, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht?

 Ben je met iets niet tevreden, dan kan je dit telefonisch of schriftelijk melden. We hebben als CLB een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Deze werkwijze garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt.

clb.jpg
evenwicht.jpg
images.png
onze partners

SCHOOLBESTUUR:

DE GEMEENTE MAAKT SCHOOL
Onze school is een gemeenteschool.  Dat betekent dat het gemeentebestuur ook het school-bestuur is.  En daar zijn we blij om, want het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, geeft ook de beste garantie voor degelijk onderwijs. Het gemeentebestuur zorgt er onder andere voor dat de accommodatie en de veiligheid van onze school optimaal zijn

 

Gemeentebestuur:
Gemeentepark 1,
2990 Wuustwezel
tel. 03 690 46 00
www.wuustwezel.be

 

Burgemeester : Dieter Wouters
Schepen van onderwijs : Mai Van Thillo

 

Dienst Onderwijs  
Veronique Aernouts
tel. 03 690 46 64
onderwijs@wuustwezel.be

 

SCHOLENGEMEENSCHAP

EN ONDERWIJSKOEPEL
Klim Op maakt deel uit van de scholengemeenschap Grens. De Wissel (Centrum), ’t Blokje (Loenhout), Kadrie (Kalmthout), Wigo (Wildert – Essen) en Maatjes (Nieuwmoer) zijn onze partnerscholen. Het secretariaat is gevestigd in De Maatjes te Nieuwmoer.  Samen waken we over de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs in de streek. 

 

Verder worden wij ondersteund door OVSG,

de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs en het VCLB Noorderkempen (centrum voor leerlingbegeleiding).

DE VRIENDENKRING
Ons oudercomité, de Vriendenkring, neemt allerlei initiatieven om de goede relatie tussen de ouders en de school te bevorderen. Klik op het logo voor meer info over de Vriendenkring.

DE SCHOOLRAAD
De schoolraad is een adviesorgaan dat bestaat uit leerkrachten, ouders, vertegenwoordigers van de lokale leefgemeenschap (ons dorp) en het schoolbestuur (ons gemeentebestuur).  Zij overleggen en adviseren onze school over o.a. het schoolreglement, verlofdagen, schooluren, de infrastructuur van de school, de jaarrekening, en nog vele andere zaken.
Zij waken dus mee over de kwaliteit van ons onderwijs.

ONDERSTEUNINGSNETWERK NOA2
Sinds 2017 zijn de ondersteuningsnetwerken in het leven geroepen. Met de Scholengemeenschap Grens werd beslist om aan te sluiten bij NOA, het Netwerk Ondersteuners Antwerpen

Wat is een ondersteuningsnetwerk?

In een ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs op hun expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen.

Voor wie?

Het ondersteuningsnetwerk is bedoeld voor leerlingen die een (gemotiveerd) verslag kregen (vanwege het CLB). Daarnaast komen ook leerlingen met emotionele of gedragsproblemen in aanmerking. Het is de school (zorgcoördinator) die i.s.m. het ONW en het CLB bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor een aanmelding tot ondersteuning.

Contactpersoon (anker) voor onze school:

Debby Van Hoorick : debby.vanhoorick@prismaplus.be