PEER TUTORING EN MAATJESLEZEN

Kinderen inschakelen in het leerproces
 
Vanaf oktober vinden er in Klim Op speciale leesmomenten plaats, waarbij een sterkere leerling een jongere begeleidt bij het hardop lezen.  Dit gebeurt klasdoorbrekend met leerlingen van het 3de, 4de, 5de, en 6de leerjaar.  'Peer tutoring' is een onderwijsvorm waarbij een oudere leerling, de ‘tutor’, een jongere leerling, de ‘tutee’, begeleidt.

 

Deze leesmomenten noemen we ‘maatjeslezen’. Een grotere ‘maat’ (die leesniveau 9 beheerst), begeleidt een ‘maatje’ dat nog moet oefenen om een hoger niveau te behalen.

Zo krijgen deze ‘maatjes’ veel meer leesbeurten dan ze in een gewone leesles zouden krijgen en zo kunnen ze het technisch lezen optimaal oefenen.  De ouderen tutor zal hen vriendelijk wijzen op fouten en hen verbeteren waar nodig.  Deze tutors krijgen hiervoor een opleiding met instructies op welke wijze ze dit best aanpakken.  

 

 

Deze verschillende leesstrategieën worden intensief geoefend:

  • Voorkennis activeren: Wat denk je al te weten over het onderwerp?  Wat verwacht je?

  • Voorspellend lezen: Hoe gaat het verhaal verder, denk je?  Wat gaat er logischerwijze gebeuren? 

  • Hoofdzaken onderscheiden: Wat zijn de belangrijkste verhaallijnen?  Wie zijn de hoofdpersonages?  Waar gaat het verhaal precies over?  

  • Betekenis van woorden, zinnen (= woordenschat vergroten)

  • Tekstsoorten onderscheiden: verhalende teksten, informatieve teksten, wervende teksten,...

  • Schema’s maken: Hoe zou je een en ander samenvatten?  (= ook domein van 'leren leren')

 

Tijdens de eerste les oefenen de leerlingen de leesstrategie in de eigen klas. Tijdens de 2de les komen de tutors en tutees samen om te oefenen. De tutee leest de tekst hardop. Daarna lost het leesduo samen de vraagjes op die bij de tekst horen.  De tutor zal foutjes mee verbeteren, helpen, bijsturen, schrijven…

 

De leerkracht begeleidt en bewaakt het leesproces, stuurt bij als een duo niet goed verder leest of niet meer verder kan, en evalueert na het lezen. 

Lezen houdt echter meer in dan 'technisch lezen' alleen.  

Belangrijk is: begrijpen wat je leest!  

Daarom worden ook de leesstrategieën van begrijpend lezen geoefend.

Na de kerstvakantie krijgt elke leerling van het 2de leerjaar een ‘tutor’ van het 5de, en elke leerling van het 3de een ‘tutor’ van het 6de.  Zowel de jongere leerling (de tutee) als de oudere (de tutor), scherpen hun vaardigheden in begrijpend lezen aan.  

Bijkomend voordeel is dat ook de sociale vaardigheden worden geoefend. De ‘tutors’ leren immers leiding geven, belangstelling tonen, complimentjes geven, bijsturen als het niet goed gaat, aanmoedigen…

 

Door het toepassen van deze leesvormen bevorderen we in Klim Op niet alleen de leesvaardigheid van de leerlingen, maar zeker ook het leesplezier!

images.png