ONTDEK JE TALENT!

In Klim Op werken we reeds enkele jaren rond talentontwikkeling, en dat pad willen we ook in de toekomst verder bewandelen. Een logische keuze, want moet voor ons moet kennisontwikkeling hand in hand gaan met persoonlijkheidsontwikkeling.  

 

STEM, knapuur, knapdag

In ons Knapuur bieden we onze leerlingen extra kansen om hun talenten te ontdekken. Er zijn heel uiteenlopende activiteiten voorzien. De kinderen worden in klasoverschrijdende groepjes verdeeld en zo kunnen ze in een meerweekse cyclus telkens een andere activiteit beleven, zoals muziek, yoga, verkeersoefeningen, ICT-vaardigheden en STEM.

STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics. Of anders gezegd: wiskunde, wetenschappen en techniek. Het onderdeel ‘engineering’ spreekt erg aan, omdat de leerlingen (wetenschappelijk) mogen onderzoeken, experimenteren en ontwerpen om oplossingen te vinden. Zo wordt het onderzoekend leren en het oplossingsgericht denken van onze leerlingen gestimuleerd.

Door het werken rond talenten en STEM krijgen we een beter, breder beeld op onze kinderen. Zo kunnen we onze individuele begeleiding hier beter op afstemmen en het helpt ook bij het maken van een verdere studiekeuze. In het vijfde en zesde leerjaar wordt veel aandacht besteed aan de richtingen en mogelijkheden die het secundair te bieden heeft en er worden ook een aantal zeer uiteenlopende beroepen belicht.

Knapdagen

Het jaarlijks hoogtepunt is onze Knapdag. We werken hiervoor samen met ouders, grootouders, nonkels, tantes, kennissen... die hun beroep, hobby of bijzonder talent willen voorstellen, maar ook met verenigingen, zaakvoerders.  Op de knapdag begeleiden deze vrijwilligers dan een groepje kinderen in een workshop of werkbezoek.

Groeiboekje

In hun groeiboekje houden de leerlingen hun zoektocht naar interesses en talenten bij. Het boekje gaat zes jaar mee, dus op het einde van die periode hebben de kinderen een goed beeld van wat ze goed kunnen, wat hen interesseert en wat minder. Dit is in de eerste plaats een leuke herinnering voor later, maar het groeiboekje geeft ook informatie die belangrijk kan zijn bij het bepalen van de studiekeuze naar het middelbaar.

Het werken rond talenten is gebaseerd op het gedachtegoed van de meervoudige intelligentie en wil ervoor zorgen dat kinderen doorheen hun schoolloopbaan een duidelijk beeld krijgen van hun talenten. Dit zijn de talenten die aan bod komen:

 

SAMENKNAP gaat over het goed kunnen samenwerken, zorgen voor elkaar, omgaan met andere mensen, sociaal vaardig zijn, enz.

 

BEWEEGKNAP gaat over het graag bewegen, een goed lichaamsbesef

 

BEELDKNAP gaat over het denken in beelden, graag bezig zijn met kleuren en vormen, tekenen, schilderen en knutselen, maar ook het ruimtelijk inzicht en het zich goed kunnen oriënteren.

 

TAALKNAP gaat over het goed zijn in taal: gemakkelijk ideeën kunnen verwoorden, graag lezen en schrijven, over een grote woordenschat beschikken.

 

MUZIEKKNAP gaat over je gevoel voor ritme, graag luisteren naar muziek of zelf muziek maken, enz.

 

REKENKNAP gaat over het logisch nadenken, het gestructureerd werken, oorzaak en gevolg zien, het graag rekenen, enz.

 

NATUURKNAP gaat over je interesse in natuurverschijnselen, zorgen voor de natuur, graag observeren, verzamelen, omgaan met dieren, enz.

 

ZELFKNAP gaat over jezelf: goed weten wie je bent en wat je kan, stilstaan bij jezelf, zelfstandig kunnen werken, enz.

Hoe knap ben jij?
knapdag.jpg
knapdag oever.jpg
images.png