onze visie op onderwijs en opvoeding

Fundamentele uitgangspunten

 

Ons onderwijs wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap. In ons pedagogisch project voeden wij de kinderen op, zonder afbreuk te doen aan hun fundamentele vrijheden en rechten, tot mensen die in staat zijn niet alleen hun persoonlijke belangen, maar ook deze van de collectieve gemeenschap te verdedigen. Daarom hechten we in onze school veel belang aan het opvoeden in een geest van verdraagzaamheid en eerbied voor andermans opvattingen en goederen.

 

Elk kind ontwikkelt en leert anders

Elk kind moet gewaardeerd worden binnen zijn/haar eigenheid, want men komt enkel tot leren wanneer je je veilig, begrepen  en beschermd voelt. Het kind heeft recht op kansen die aansluiten bij zijn/haar noden en sterktes binnen zijn/haar tempo.

We trachten het kind bewust te maken van zijn eigen mogelijkheden door het bijbrengen van kennis, vaardigheden, attitudes, structuur en regelmaat in werken en denken. Wij stimuleren hierbij het kind tot grote zelfstandigheid en zelfsturing .

Dit ontwikkelingsproces heeft als functie het uitbouwen van een positief, evenwichtig zelfbeeld en zelfkennis bij het kind.

 

Elk kind groeit op, leert en werkt in een zeer veranderlijke wereld

Om te kunnen functioneren en zich gelukkig voelen in onze zeer complexe, snel veranderlijke wereld moet het kind over een grote relatiebekwaamheid kunnen beschikken. Het oefenen om 'sociaal vaardig' te worden betekent:

  • een positieve, solidaire en kritische ingesteldheid naar de maatschappij,

  • een verantwoordelijkheidszin naar zichzelf ( lichaam en geest ) en elkaar, mensen in de wereld, dieren, natuur en milieu te laten ontwikkelen.

Leren en jezelf ontwikkelen

Met levensecht onderwijs inspireren we onze kinderen door hen te laten ontdekken hoe boeiend onze snel veranderende wereld in mekaar zit.  Maar ook jezelf ontdekken is belangrijk : wat je goed kan, en wat je werkpunten zijn. Kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling moeten hand in hand gaan.

We willen onze leerlingen begeleiden om zoveel mogelijk zelfstandig te worden in het leren en afwerken van taken.

 

Maar er komen nog heel wat andere aspecten van ontwikkeling aan bod: Klim Op heeft een rijk sportaanbod, we werken muzisch en we doen zorgvuldig gekozen educatieve of culturele uitstappen. Klasoverschrijdende activiteiten dragen bij tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. 

 

loepje.png