onze oudervereniging

de Vriendenkring


Ons oudercomité, Vriendenkring genaamd, is een vereniging van ouders van Klim Op, samen met het schoolteam.

De Vriendenkring is bekommerd om het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de leerlingen en neemt allerlei initiatieven om de goede relatie tussen de ouders en de school te bevorderen. Deze initiatieven zijn van sociale, ontspannende, pedagogische of culturele aard.

De Vriendenkring zorgt ook voor bijkomende inkomsten voor de school. Daarvoor organiseert ze activiteiten, of doet ze beroep op externe krachten of sponsors of op subsidies vanwege de overheid.

 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter van de Vriendenkring is Wendy De Ryck,

bijgestaan door ondervoorzitter Marijke Arnold.

Secretariaat : Jill Looyen.

Penningmeester:

Liesbeth Van den Eynde is communicatieverantwoordelijke.

logo.jpg

activiteiten

 

Activiteiten door of met ondersteuning van de Vriendenkring:

 • Allerlei logistieke steun

 • Familiedag met wandeling

 • Gespreksavond

 • Knapdap

 • Kerstevent met kerstmarkt

 • Carnavalstoet en –feest

 • Voorjaar: verkoopactie

 • Klim Op Open Klasdag

 • Verkeersweek

 • Schoolfeest

 • Afscheidsreceptie 6de

back.png