top of page

evaluatie en rapport

Onze  leerlingen krijgen tijdens het schooljaar vier keer een rapport : een herfst-, winter-, lente- en zomerrapport. Het rapport bevat naast cijfers ook een uitgebreide geschreven toelichting met opmerkingen en tips. Twee keer is er een attituderapport (leef- en leerhouding) en twee keer een rapport van muzische vorming.

De gymrapporten brengen de sportieve capaciteiten van het kind in beeld. Voor zwemmen is er een apart rapportje. Ook van de levensbeschouwelijke vakken is er een evaluatie. De kinderen van de PLUS-werking krijgen een apart rapportje over hun prestaties.

 

Naast de gewone toetsen (rapport) gebruiken we in onze school ook 'leerlingvolgsysteem-toetsen' (LVS).

Dit zijn toetsen die over heel Vlaanderen worden afgenomen en daardoor zijn ze ook geijkt. Zo kunnen we goed het niveau van onze leerlingen bepalen en hun vorderingen in beeld brengen. We treffen dan maatregelen indien nodig. De leerlingen kunnen niet op voorhand studeren voor deze testen. De test telt dan ook niet mee voor het rapport.

Als leerlingen een lage of hele hoge score op de LVS-toets behalen, gaan we verder testen, waardoor we een beter beeld krijgen over de werkelijke capaciteiten van het kind.  Aan de hand van deze informatie kunnen we dan onze basiszorg afstemmen en maatregelen nemen (hulpmiddelen voor de ene of juist meer uitdaging voor de andere).

De vorderingen van ieder kind worden nauwkeurig bijgehouden in onze online databank die alle betrokken leerkrachten kunnen raadplegen.

  • fotoalbum
  • Facebook
bottom of page