top of page

Opklimmen naar
je beste zelf !

startpagina.jpg
Inschrijven

Als je wil kennismaken of inschrijven, kan je een afspraak maken:

We maken dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek

Ook voor gewone inlichtingen kan je op via deze contactgegevens terecht, elke schooldag van 8.30u tot 12.00u of van 13.15u tot 16.30u.  

 

Om er zeker van te zijn dat alle gegevens correct in onze administratie verwerkt kunnen worden, vragen we alle nieuwe inschrijvers om via onderstaande knop de inschrijvingsgegevens al in te vullen.

Uw gegevens worden enkel voor de inschrijving gebruikt, volgens de privacywet.

Na verzenden ontvang je een bevestigingsmail. Dan zijn de gegevens goed bij ons toegekomen.

 

​Meebrengen voor inschrijving:

 • Kids-id, of identiteitskaart.

 • Als uw kind van een andere school komt, breng dan indien mogelijk het laatste rapportje mee.

 

Na ondertekening van een aantal officiële documenten is de inschrijving voltooid.

affiche kerstmarkt 2023.jpg
Kijkmomenten

Open Klasdag - 19 april '24

Op vrijdag 19 april kan iedereen die dat wil een kijkje komen nemen in onze school.

Je ziet dan Klim Op in actie! In alle klassen zullen er activiteiten aan de gang zijn. Bijzondere aandacht is er voor de kleuters die naar het eerste leerjaar gaan en hun ouders. 

Je kan ook terecht in ons gezellig popup-café om te buurten en ervaringen te delen met andere ouders.

Iedereen die Klim Op beter wil leren kennen is van harte welkom vanaf 18u. 

Kleuterbezoeken

In de laatste kleuterklas wordt veel aandacht besteed aan de stap naar het eerste leerjaar, zodat deze zo soepel mogelijk kan verlopen.

Zo brengen de kleuters bezoekjes aan het 1ste leerjaar.  Klim Op werkt hiervoor samen met de andere Gooreindse scholen. 

Eind augustus organiseren we nog een startmoment voor kleuters en ouders in het eerste leerjaar. Begin september volgt dan een infoavond, waar ouders meer uitleg krijgen over hoe er precies gewerkt wordt in ons eerste leerjaar.

20230913_095529.jpg

Leren: onze aanpak

We willen kinderen sterker maken in hun leerproces, zodat ze hun leerdoelen kunnen bereiken. We streven er naar dat elk kind leert om te plannen, te organiseren, te controleren en te evalueren wat hij of zij leert. Zo kan je kind zelfstandig en gemotiveerd aan de slag gaan met de leerstof, en ook beter omgaan met moeilijkheden of uitdagingen. 

Omdat kinderen van elkaar verschillen verloopt dit proces voor ieder kind anders. We spelen hier op in door rekening te houden met deze verschillen door in ons lesgeven zowel uitdaging als ondersteuning te bieden. 

391555597_858984676082481_8629596950169220046_n.jpg

Visie en missie

Ons onderwijs wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap. In ons pedagogisch project voeden wij de kinderen op tot mensen die in staat zijn niet alleen hun persoonlijke belangen, maar ook deze van de collectieve gemeenschap te verdedigen. Daarom hechten we in onze school veel belang aan het opvoeden in een geest van verdraagzaamheid en eerbied voor andermans opvattingen en goederen.

DSC_9074.JPG

Onze partners

Schoolbestuur: gemeentebestuur Wuustwezel

Scholengemeenschap Grens
 

Onderwijskoepel OVSG

CLB Noorderkempen

Oudervereniging Vriendenkring

Leersteuncentrum Antwerpen

"Leren gaat zoveel beter waar je je thuis voelt.
Waar je begrepen wordt en mag zijn wie je bent.
Zo kan je groeien naar de beste versie van jezelf,
voorbereid op het leven na de lagere school."

 
Jan Peeters, directeur

Onze troeven

leren

 • We gebruiken krachtige en moderne methodes en uitsluitend wetenschappelijk verantwoorde leermiddelen en ICT-toepassingen.

 • Een leeromgeving gericht op het bevorderen van zelfstandigheid. 

 • Sterk rekenwerk en kangoeroeklas voor kinderen die meer leerprikkels nodig hebben

 • Duidelijke rapporten met cijfers en commentaren waar ouders wat aan hebben.

 • We bewaken voortdurend onze onderwijskwaliteit via gestandaardiseerde testen zoals LVS-, Igean- en OVSG-toetsen

 • Meer 'LEREN' :  hier.

inspireren 

 • Wij inspireren onze kinderen om te ontdekken hoe boeiend de wereld in mekaar zit.

 • Kennis opdoen in een levensechte context beklijft beter. We organiseren fascinerende leermomenten binnen en buiten de klas, zoals natuurwandelingen, historische bezoeken en natuurlijk onze meerdaagse uitstappen.

 • We zetten in op de interesses, talenten en vaardigheden van onze kinderen.  Dat zorgt voor een bewuste en succesvolle studiekeuze na het 6de leerjaar.

 • Vakkennis en vaardigheden staan centraal, maar attitudes,  creatieve, sportieve en sociale vaardigheden zijn ook belangrijk. De totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal in ons onderwijs.  

communicatie2_edited.png

communicatie

 • Wij zijn kleinschalig en altijd nabij. Wij zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. We zijn transparant over alles wat er met uw kind gebeurt en we spelen kort op de bal.

 • Op regelmatige basis zijn er informatieavonden, oudercontacten en andere overlegmomenten.

 • Onze nieuwsbrief ‘Prikbord’ brengt maandelijks nieuws en achtergrondinformatie. 

 • Ouders en leerlingen participeren in de schoolorganisatie via de Vriendenkring, de Schoolraad en onze Leerlingenraad.

 • Onze omgang met alle betrokken van de school is gebaseerd op universele kernwaarden : respect, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, openheid en engagement.

&

bijzonderheden

 • Op maandag, dinsdag en donderdag is er naschoolse huiswerkklas (gratis!).

 • Ouders hebben de vrijheid van godsdienstkeuze.

 • Tijdens de (middag)pauzes kunnen de kinderen vrijblijvend en zonder verplichting deelnemen aan :

  • schaken,

  • extra ICT-lessen,

  • extra sportactiviteiten,

  • DJ’en en dans

 • We voeren een actief speelplaatsbeleid. 

 • Het welbevinden van elk kind staat bij ons centraal. Want wie zich thuis en veilig voelt, staat open om te leren.

 • Klim Op streeft er bewust naar om de kosten voor het verplicht onderwijs zo laag mogelijk te houden.

 • We organiseren een typecursus voor de derde graad. 

schaakschool

Klim Op is een schaakschool.

Schaken bevordert het denkvermogen en stimuleert belangrijke attitudes, zoals snel denken, juist beslissen, geheugentraining, ruimtelijk inzicht, analyse en kritisch oordelen, concentratie en beheersing van emoties.

Schaken versterkt tevens het zelfvertrouwen en zelfrespect. 

Onze schaakclub is elke dinsdag- en donderdagmiddag open. Onze ervaren schaakmeesters werken in twee niveaugroepen: beginners en gevorderden. We doen ook mee aan schaaktoernooien voor schoolschaken (provinciaal, Vlaams kampioenschap).

Gemeentelijk onderwijs

Ons schoolbestuur, het gemeentebestuur van Wuustwezel, ziet onderwijs als één van haar primaire opdrachten. Dat is een garantie voor kwaliteit, want zij zorgen voor een eersteklas omkadering op vlak van infrastructuur, veiligheid, onderhoud en ondersteuning.

De drie Wuustwezelse gemeentescholen: ’t Blokje in Loenhout, De Wissel in Wuustwezel en Klim Op in Gooreind, staan garant voor een krachtig onderwijsaanbod in onze gemeente.

bottom of page