top of page

Meer over onze troeven

leren

 • We gebruiken krachtige en moderne methodes en uitsluitend wetenschappelijk verantwoorde leermiddelen en ICT-toepassingen.

 • We zorgen voor een leeromgeving die gericht is op het bevorderen van zelfstandigheid. 

 • We hebben aandacht voor kinderen die meer leerprikkels nodig hebben, o.a. met Sterk Rekenwerk en een kangoeroeklas.

 • Onze rapporten bestaan uit objectieve cijfers en commentaren waar ouders wat aan hebben.

 • We bewaken voortdurend onze onderwijskwaliteit via gestandaardiseerde testen zoals LVS-, Igean- en OVSG-toetsen

 • Meer 'LEREN' :  hier.

ontdekken

 • Onderwijs is ontdekken hoe boeiend de wereld in mekaar zit: hier en elders, vroeger en nu. STEM is bij ons geen modebegrip. Wiskunde, wetenschap & techniek zijn essentieel in onze samenleving, en dus ook in ons onderwijs.

 • Maar evengoed laten we onze kinderen zichzelf ontdekken: hun kwaliteiten, interesses, talenten, vaardigheden en hun werkpunten. Zo kunnen ze een bewuste en succesvolle studiekeuze maken na het 6de leerjaar.

 • We organiseren inspirerende leermomenten binnen en buiten de klas, zoals leeruitstappen, natuurwandelingen, historische bezoeken en natuurlijk onze meerdaagse uitstappen.

 • Naast vakkennis schenken we ook veel aandacht aan attitudevorming,  creatieve, sportieve en sociale vaardigheden. De totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal in ons onderwijs.  

communicatie2_edited.png

communicatie

 • Goed kunnen leren begint altijd bij taalontwikkeling.  Vlot lezen, correct schrijven, Frans... krijgen bij ons een prominente plek in het dagelijks lesgebeuren.  

 • We hebben veel aandacht voor onze eigen communicatie. Wij zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. 

 • We zijn transparant over alles wat er met uw kind gebeurt en we spelen kort op de bal. 

 • Op regelmatige basis zijn er informatieavonden, ouder-contacten en andere overlegmomenten.

 • Op onze nieuwsbrief ‘Prikbord’ vindt men een overzicht van alle maandactiviteiten. Veel meer actuele en achtergrondinfo vindt men op deze website in de nieuwsrubriek. 

 • Ouders en leerlingen participeren in de schoolorganisatie via de Vriendenkring, de Schoolraad en onze Leerlingenraad.

&

bijzonderheden

 • Op maandag, dinsdag en donderdag is er naschoolse huiswerkklas (gratis!).

 • Wij zijn neutraal. Ouders hebben de vrijheid van godsdienstkeuze.

 • Tijdens de (middag)pauzes kunnen de kinderen vrijblijvend en zonder verplichting deelnemen aan :

  • schaken

  • extra ICT-lessen

  • extra sportactiviteiten

  • DJ’en en dans

 • We voeren een actief speelplaatsbeleid, gericht op samen spelen en conflictbeheersing. 

 • Het welbevinden van elk kind staat bij ons centraal. Want wie zich thuis en veilig voelt, staat open om te leren.

 • Klim Op streeft er bewust naar om de kosten voor het verplicht onderwijs zo laag mogelijk te houden.

 • We organiseren een typecursus voor de derde graad. 

schaakschool

Klim Op is een schaakschool.

Schaken bevordert het denkvermogen en stimuleert belangrijke attitudes, zoals snel denken, juist beslissen, geheugentraining, ruimtelijk inzicht, analyse en kritisch oordelen, concentratie en beheersing van emoties.

Schaken versterkt tevens het zelfvertrouwen en zelfrespect. 

Onze schaakclub is elke dinsdag- en donderdagmiddag open. Onze ervaren schaakmeesters werken in twee niveaugroepen: beginners en gevorderden. We doen ook mee aan schaaktoernooien voor schoolschaken (provinciaal, Vlaams kampioenschap).

 • fotoalbum
 • Facebook
bottom of page