1/9

leren & ontdekken

Onze troeven:

ladder.png

LEREN

 • In Klim op houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. Het ene kind leert makkelijker dan het andere, en dan verschilt dat vaak ook nog van vak tot vak. Sommige kinderen hebben meer uitdaging nodig, anderen vooral structuur en organisatie. Maar… we leggen zowel voor de sterke als voor de zwakkere leerlingen de lat steeds hoger, zodat ze maximaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs.

 • Sterk rekenwerk, maat- en projectwerk zorgen voor extra uitdaging en leerprikkels voor de meer begaafde leerlingen.

 • Wij kozen voor sterke methodes voor taal, wiskunde, WO, MUVO en Frans (zelfs al in het 2de leerjaar!). En we gebruiken moderne en wetenschappelijk verantwoorde leermiddelen en ICT-toepassingen.

 • Een goed uitgebouwde leesmethode in het eerste leerjaar zorgt voor uitstekende leesresultaten.

 • Doordachte organisatievormen zoals werkwinkels, takenborden, hoeken- en contractwerk, bevorderen het zelfstandig leren.

 • We volgen de vorderingen van onze leerlingen in detail op in ons leerlingvolgsysteem. Naast de gewone methodetoetsen gebruiken we ook LVS-toetsen, waarmee we kunnen beoordelen of onze kinderen op peil blijven over de verschillende leerjaren heen.

 • Daarnaast doen we jaarlijks mee aan de Igean- en OVSG-toetsen. Zo bewaken we onze onderwijskwaliteit, want deze toetsen geven ons informatie over het niveau van ons onderwijs in vergelijking met Vlaamse scholen.

 • Onze rapporten zijn duidelijk: geen overbodige prietpraat, maar een doelgerichte evaluatie, zowel met cijfers als met geschreven commentaar waar ouders en kind iets aan hebben.

 • Voor het zesde leerjaar organiseren we een (gratis) synthesecursus ‘Leren Leren’ aangeboden en voor de derde graad een cursus typen.

 • Nog meer over 'leren' vind je op deze pagina.

loepje.png

ONTDEKKEN

 • Wij inspireren onze kinderen om te ontdekken hoe boeiend de wereld in mekaar zit en we motiveren hen om het beste van zichzelf te geven.

 • Levensecht onderwijs werkt. Kennis die kinderen opdoen door te doen en te ervaren beklijft beter.  Daarbij kijken we ook buiten de muren, met boeiende leeruitstappen, natuurwandelingen, historische bezoeken en natuurlijk onze meerdaagse uitstappen.

 • We hebben aandacht voor de eigenheid van onze kinderen : zowel qua vakkennis en vaardigheden,als op vlak van attitudes,  creatief, sportief of sociaal. Doordat onze meesters en juffen hun kinderen goed leren kennen, wordt de band leerkracht-leerling sterker, wat een gunstige invloed heeft op het lerenD

 • Kinderen krijgen bij ons veel kansen om hun interesses, talenten en vaardigheden te ontdekken, te tonen en te ontwikkelen. Denk maar aan ons knapuur, de knapdag, themawerking enz.Zo ontdekken ze zichzelf, waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Dat helpt bij het maken van een bewuste en correcte studiekeuze na het 6de leerjaar.

communicatie.png

COMMUNICATIE

 • Wij zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. We communiceren open en transparant over alles wat er met uw kind gebeurt en over hoe het zich ontwikkelt.

 • We spelen kort op de bal, bij elke melding of probleem. Op regelmatige basis zijn er informatieavonden, oudercontacten en andere overlegmomenten.

 • Onze zorgcoördinator en klasondersteuners werken nauw samen met de klasjuffen om elk kind nog beter op te volgen.

 • Rapporteren doen we helder en eerlijk. Het rapport geeft cijfers en vertelt ook wat goed is. En met de tips op het rapport kan het vaak nog beter.

 • In onze nieuwsbrief ‘Prikbord’ kondigen we alle activiteiten voor de volgende maand aan, met op de achterzijde telkens artikels met nuttige achtergrondinformatie over de werking van onze school.

 • Onze website wordt voortdurend geactualiseerd. In het fotoalbum vindt u zeker foto’s van uw bengel ‘in actie’. Ook de moeite: de blog van het eerste leerjaar, met verslagjes over alles wat er in de klas van juf Anick gebeurt! Een bezoekje meer dan waard!Op onze Facebookpagina vindt men de laatste nieuwtjes over het reilen en zeilen in Klim Op.

 • Ouder- en leerlingparticipatie vinden we belangrijk: onze Vriendenkring, een gemotiveerde schoolraad, een jaarlijks verkozen leerlingenraad met afvaardiging in de gemeentelijke kinderraad.

 • We hanteren in elke omgang universele kernwaarden : respect, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, openheid, engagement, zelfstandigheid, assertiviteit en zelfvertrouwen.

en meer.png

EXTRA'S

 • Tijdens de middagpauzes kunnen de kinderen (vrijblijvend en zonder verplichting):

  • schaken,

  • extra ICT-lessen volgen,

  • extra sportactiviteiten beleven,

  • DJ’en,

  • gebruik maken van de spelotheek

 • Klim Op is een schaakschool. Onze schaakclub is elke dinsdag- en donderdagmiddag open.  Onder leiding van ervaren schaakleerkrachten wordt er gewerkt in twee niveaugroepen: beginners en gevorderden. We doen ook mee aan schaaktoernooien voor schoolschaken (provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioenschap). Schaken heeft een onmiskenbaar positieve invloed op het leren, dat staat wetenschappelijk vast.

 • Elke schooldag (behalve op woensdag) is er naschoolse huiswerkbegeleiding voorzien.

 • We voeren een actief speelplaatsbeleid. Onze speelplaats daagt de kinderen uit om te bewegen, maar ook om rust te vinden middenin de drukte van de klasdag.

 • Klim Op is een pluralistische school met vrijheid van godsdienstkeuze.

 • We zijn een veilige, gezonde en milieubewuste school.

 • Klim Op streeft er bewust naar om de kosten voor het verplicht onderwijs zo laag mogelijk te houden.

 • Het welbevinden van elk kind staat bij ons centraal. Want wie zich thuis en veilig voelt, staat open om te leren. Daar werken we dagelijks aan.

info@schoolklimop.be

tel. 03 690 46 65

gemeenteschool Klim Op

Gasthuisstraat 8

2990 Wuustwezel